เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-004 สายบ้านตาว หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 บ้านตาว ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยวิธีคัดเลือก)


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา