เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.88-070 สายวังแห้ง (ช่องนกแอ่น หมู่ที่ 3 - หมูที่ 9) ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โดยวิธีคัดเลือก)


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา