เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสายเอเชีย 41 - ถนนพาด หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสายเอเชีย 41 - ถนนพาด หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่

1. ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ 
2. เอกสารประกวดฯ 
3. ตารางแสดงวงเงินฯ 
4. สรุปราคาค่าก่อสร้าง 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497