เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนซอยนางเทียม หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนซอยนางเทียม หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.สรุปราคาค่าก่อสร้าง 
3.สรุปราคาค่าก่อสร้าง 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา