เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวังปริง ม.1 ต.ถ้ำใหญ่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา