เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว Single box (Skew 30 องศา) ถนนสายวัดจำปา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดช่องเดียว Single box (Skew 30 องศา) ถนนสายวัดจำปา หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.สรุปราคาค่าก่อสร้าง 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา