เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน


 

ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน

1. ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ 
2. เอกสารประกวดฯ 
3. ตารางแสดงวงเงินฯ 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่