เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497