เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ ข้อควรปฎิบัติในการจัดงานบรรพชาอุปสมบท งานมงคลสมรสและงานฌาปนากิจศพในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497