เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านเปิก-นาเพชรคง ซอยบ้านเปิก ถึง บ้านนางสาวหทัยทิพย์ โพธิ์มาศ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา