เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านเปิก-นาเพชรคง ซอยบ้านเปิก ถึง บ้านนางสาวหทัยทิพย์ โพธิ์มาศ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497