เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ซอยนางพร้อม หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ซอยนางพร้อม หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่

1.ตารางแสดงวงเงินฯ   >>  ดาวน์โหลด
2.สรุปราคาค่าก่อสร้าง  >>  ดาวน์โหลด

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา