เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497