เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล


เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ มีความประสงค์ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)

2. ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปง/ชง)

3. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ปก/ชก)

4. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก)

 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497