เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังแห้ง 1 หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497