เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังแห้ง 1 หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา