เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

รับโอนข้าราชการ


 

รับโอน  นักวิชาการศึกษา  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่  ตำบลถ้ำใหญ่  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497