เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตประปาเส้นข้างโรงเรียนบ้านน้ำพุ - ซอยริมทุ่ง หมู่ที่ 6


 

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตประปาเส้นข้างโรงเรียนบ้านน้ำพุ - ซอยริมทุ่ง หมู่ที่ 6

 

1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง

3. บัญชีแสดงปริมาณงาน

4. บัญชีแสดงปริมาณงาน 2

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497