เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตประปา ซอยบ้านนายแพบ-โรงแรมปาล์มรีสอร์ท หมู่ที่ 2


 

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตประปา ซอยบ้านนายแพบ-โรงแรมปาล์มรีสอร์ท หมู่ที่ 2

 

1. ตารางแสดงวงเงินฯ

2. แบบสรุปค่าก่อสร้าง

3. บัญชีแสดงปริมาณงาน

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497