เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโรงสี-ถนนตก หมูที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโรงสี-ถนนตก หมูที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1. เอกสารประมูลจ้างโครงการก่อสร้างฯ

2. ประกาศสอบราคาจ้าง

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

4. ประมาณราคา

5. แบบประมาณราคา 2

6. แบบประมาณราคา 3 

7. แบบประมาณราคา 4

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497