เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ


 

ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

 

1. ตารางแสดงวงเงิน

2. ราคากลาง การจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา