เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ


 

ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

 

1. ตารางแสดงวงเงิน

2. ราคากลาง การจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497