เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดราษฎร์ประดิษฐ์-บ้านเปิก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนิคม


 

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดราษฎร์ประดิษฐ์-บ้านเปิก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนิคม

 

ดาวน์โหลด

 

1. ประกาศสอบราคาจ้างฯ

2. ตารางแสดงวงเงินฯ

3. ราคากลางค่าก่อสร้าง

 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา