เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง หมู่ที่ 1


 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังปริง หมู่ที่ 1

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบแสดงราคาค่าก่อสร้าง(ต่อ) 

 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา