เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

รับโอนข้าาราชการ


 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข       1  อัตรา (นักบริหารงานสาธารณสุข 6)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-5      1  อัตรา

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497