เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำรอบ - คลองขลบ หมู่ที่ 9


 

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำรอบ - คลองขลบ หมู่ที่ 9

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 

2.ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497