เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางก่อสร้างรั้วถนนสายไสใหญ่-น้ำตกโยง


 

ราคากลางก่อสร้างรั้วถนนสายไสใหญ่-น้ำตกโยง

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง 
3.แบบแสดงปริมาณงานและราคา 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497