เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลางก่อสร้างรั้วถนนสายไสใหญ่-น้ำตกโยง


 

ราคากลางก่อสร้างรั้วถนนสายไสใหญ่-น้ำตกโยง

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง 
3.แบบแสดงปริมาณงานและราคา 

 

ผู้บริหาร

นายอนันต์ ด่านสกุล

นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
  08-4243-5589

แจ้งเหตุสาธารณภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง


075-773-229 ต่อ 109

075-773-052งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานการแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ถ้ำใหญ่