เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561


 

ราคากลางจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 

2.รายละเอียดขอบเขตงาน 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497