เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลางจ้างเหมาบุคลปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามและปฏิบัติงานจัดทำและปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


 

ราคากลางจ้างเหมาบุคลปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามและปฏิบัติงานจัดทำและปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.รายละเอียดขอบเขตงาน 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา