เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางจ้างเหมาบุคลปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามและปฏิบัติงานจัดทำและปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


 

ราคากลางจ้างเหมาบุคลปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามและปฏิบัติงานจัดทำและปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.รายละเอียดขอบเขตงาน 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497