เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำใหญ่-ชุมชนบ้านบนควน (หลานตาภู่อุทิศ) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำใหญ่-ชุมชนบ้านบนควน (หลานตาภู่อุทิศ) หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหญ่

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 

2.แบบแสดงปริมาณและราคาฯ 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497