เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลางซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 338 นศ


 

ราคากลางซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 338 นศ

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 

2.รายละเอียดราคากลาง 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา