เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 338 นศ


 

ราคากลางซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 338 นศ

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 

2.รายละเอียดราคากลาง 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497