เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปา-วังใน ม.3 ต.ถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปา-วังใน ม.3 ต.ถ้ำใหญ่

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบแสดงราคาค่าก่อสร้าง 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497