เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปา-วังใน ม.3 ต.ถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปา-วังใน ม.3 ต.ถ้ำใหญ่

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบแสดงราคาค่าก่อสร้าง 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา