เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปา-วังใน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่


 

เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจำปา-วังใน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.สัญญาจ้าง 
2.สัญญาจ้าง(ต่อ1) 
3.สัญญาจ้าง(ต่อ2) 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497