เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ ม.6 ต.ถ้ำใหญ่ รั้วสูง 1.8 เมตร ยาว 76 เมตร พร้อมย้ายท่อระบายน้ำ


 

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพุ ม.6 ต.ถ้ำใหญ่ รั้วสูง 1.8 เมตร ยาว 76 เมตร พร้อมย้ายท่อระบายน้ำ

 

1. ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างฯ

2. สรูปการประมาณการราคาก่อสร้าง

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497