เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ จำนวน 5 สาย


 

ราคากลางการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ จำนวน 5 สาย

 

ดาวน์โหลด

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา