เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

เผยแพร่สัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย


 

เผยแพร่สัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย

 

1.สัญญาซื้อขาย 
2.สัญญาซื้อขาย(ต่อ) 

 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา