เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองเปิก หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองเปิก หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบแสดงราคาค่าก่อสร้าง 

 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา