เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ (สามแยกหนองรังไก่) - สามแยกบ้านนางพร้อม หมู่ที่ ๘ ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ (สามแยกหนองรังไก่) - สามแยกบ้านนางพร้อม หมู่ที่ ๘ ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบแสดงราคาค่าก่อสร้าง 
3.แบบแสดงปริมาณและราคาฯ 
4.แบบแสดงปริมาณงาน 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497