เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายสำนักงานหลังใหม่ - สามแยกซอยสวนเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหม่


 

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายสำนักงานหลังใหม่ - สามแยกซอยสวนเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำใหม่

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบแสดงราคาค่าก่อสร้าง 
3.แบบแสดงปริมาณและราคาฯ 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497