เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำตกโยง ซอยน้ำตกโยง 1 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายน้ำตกโยง ซอยน้ำตกโยง 1 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) 

2.บัญชีปริมาณงานฯ (ปร.4) 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497