เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อประปาซอยถนนสายเอเชีย-ถนนพาด หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อประปาซอยถนนสายเอเชีย-ถนนพาด หมู่ที่ 9 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (ปร.6) 
2.แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) 
3.บัญชีปริมาณงานฯ (ปร.4) 
4.บัญชีปริมาณงานฯ (ปร.4 พ) 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497