เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 

ประกาศประกวดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ 
3.เอกสารประกวดฯ 
4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497