เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ระกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดราษฏร์ประดิษฐ์ - บ้านเปิก หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดราษฏร์ประดิษฐ์ - บ้านเปิก หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่

 

ดาวน์โหลด

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา