เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ระกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดราษฏร์ประดิษฐ์ - บ้านเปิก หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรับจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดราษฏร์ประดิษฐ์ - บ้านเปิก หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำใหญ่

 

ดาวน์โหลด

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497