เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายสามแยกบ้านเปิก - นาเพชรคง หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายสามแยกบ้านเปิก - นาเพชรคง หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5) 
3.บัญชีปริมาณงานฯ (ปร.4) 

 

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา