เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาซื้อรถสูบสิ่งปฏิกูล (รถสูบส้วม) จำนวน 1 คัน


 

ประกาศประกวดราคาซื้อรถสูบสิ่งปฏิกูล (รถสูบส้วม) จำนวน 1 คัน

 

1.ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ 
2.เอกสารประกวดฯ 
3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4.ตารางแสดงวงเงินฯ 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497