เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานสายถ้ำใหญ่-ถ้ำพระหอ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่


 

ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานสายถ้ำใหญ่-ถ้ำพระหอ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำใหญ่

 

1.ตารางแสดงวงเงินฯ 
2.แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง 
3.รายละเอียดการประมาณการราคาฯ 

 

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8668497