เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-773-229

รายละเอียดข่าว

เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสามแยกบ้านผู้ใหญ่พล-สี่แยกห้วยขัน หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่


 

เผยแพร่สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสามแยกบ้านผู้ใหญ่พล-สี่แยกห้วยขัน หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำใหญ่

 

ดาวน์โหลด

นายกเทศมนตรี

สายตรงนายกเทศมนตรี

089-8665497