เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ประกาศเจตจำนง ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

ประกาศนโยบายพัฒนาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ให้เป็นหน่วยงานมร่มมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ประกาศนโยบายพัฒนาเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ ให้เป็นหน่วยงานมร่มมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา