เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ประกาศเจตจำนง ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน/รอบ 1 ปี


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน/รอบ 1 ปี

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา