เทศบาลตำบล ถ้ำใหญ่
  075-773-229      075-355397

ประกาศเจตจำนง ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส

ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ เรื่องมาตรการเสรมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่  เรื่องมาตรการเสรมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

นายกเทศมนตรี

นายอนันต์ ด่านสกุล

สายตรงนายกเทศมนตรี

08-1978-4122

กิจกรรมของเรา